Kontakt

GDJE SE NALAZIMO

KONTAKT INFO

Borovina 51, Zagreb
Telefon:(01) 561 23 41

ARHITEKTI

Robert Kocijan, dia, ovlašteni arhitekt
Mob: (091) 596 5497
E-mail: robert@formatri.hr

Dina Kelemen Kocijan, dia, ovlaštena arhitektica
stalna sudska vještakinja za arhitekturu
Mob: (091) 176 3604
E-mail: dina@formatri.hr

Podaci o tvrtki

FORMA TRI d.o.o. za projektiranje
Sjedište: Zagreb (Grad Zagreb), Borovina 51
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

MBS: 080543307
OIB: 13776900814
MB: xxxxx
Trgovački sud u Zagrebu: xxxxx
Transakcijski račun: IBAN HRxxxxx, Zagrebačka banka d.d.

Osnivači/članovi društva: Robert Kocijan
Osobe ovlaštene za zastupanje: Dina Kelemen Kocijan

Osnivački akt: Izjava o osnivanju od 25. studenog 2005. godine.
Odlukom člana društva od 27.prosinca 2012.god. zamjenjuje se Izjava o osnivanju od 25.studenog 2005.god. i donosi novi tekst Izjave o osnivanju od 27.prosinca 2012.god., koji se ulaže u zbirku isprava.