Kvaternikova ulica

Godina2021.
LokacijaKvaternikova ulica, Zagreb
KategorijaStambeni

Stambeni objekt

Stambena zgrada sa 4 stana i 4 garaže.
Svaki od stanova se prostire po cijeloj etaži.